J-Fall 2014 Speaker Martijn Blankestijn – Reactive programming met Java 8 en Java EE 7

In this video

Java SE 8 is een grote stap in de evolutie van het Java Platform. Java 8 introduceerde lambda’s, een nieuwe Date-Time API en nog veel meer. Completable Futures is een nieuwe Java 8 feature die vaak over het hoofd wordt gezien. Completable Futures (a.k.a. promises) borduren verder op de bestaande Future API en maakt een asynchroon, non-blocking event-driven programmeermodel mogelijk. Deze sessie geeft een inkijk in de Completable Future API en plaatst deze in de context van het toenemend gebruik en interesse voor asynchroniciteit en ‘reactive programming’. De live-demo’s demonstreren hoe een traditionele service met ‘vanilla’ Java EE 7 API’s zoals JAX-RS en JSON wordt omgevormd tot een ‘pipeline’ van (parallel uitgevoerde) operaties.

Bio van Martijn Blankestijn Martijn Blankestijn is als consultant werkzaam bij Ordina. Hij heeft 18 jaar ervaring in software ontwikkeling. Zijn belangrijkste focus is de ontwikkeling van Enterprise applicaties gebruik makend van Java Enterprise Edition of Spring stack. Hij heeft een gezonde interesse voor nieuwe technologieën.

(Visited 55 times, 1 visits today)

You might be interested in