J-Fall 2014 Speaker Dennis Vredeveld – A Storm of Drones

In this video

De workshop vormt de in-depth-voortzetting van de “Game of Drones” keynote. We gaan dieper in op de technologische aspecten. We delen de details van de werking van de verschillende ‘games’, de keuzes die we maakten en de problemen die we opgelost hebben. Hierbij komen verschillende bleeding-edge Java frameworks aan bod die we tijdens de realisatie hebben gebruikt. Zaken die de revue zullen passeren zijn Vert.x, OpenCV, Reveal, YaDrone, enz.

Bio van Dennis Vredeveld Dennis heeft Elektrotechniek gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven met als afstudeerrichting telecommunicatie. Hij is sinds 2011 werkzaam bij Salves Development als IT-consultant en software architect. Al snel na zijn afstuderen bleek het programmeervak dermate interessant dat een switch naar de IT voor de hand lag. Java werd daarbij de favoriete taal, mede door de brede inzetbaarheid en nooit aflatende stroom van nieuwe tools en frameworks. De voortdurende uitdaging daarbij is om het overzicht te bewaren en de ’right tool for the job’ te selecteren. Als software developer heeft Dennis zich vooral verdiept in codekwaliteit en het voortbrengingsproces in het algemeen. Zijn voorliefde voor de pure OO-analyse en -ontwerp kan hij ook als architect een plek geven door het toepassen van DDD en CQRS-concepten.

(Visited 106 times, 1 visits today)

You might be interested in